Mobilności Erasmus+ w UPP (2007 -2022)

.

1295
wyjazdów studentów na zagraniczne studia i praktyki
731
przyjazdów zagranicznych studentów na studia i praktyki
442
wyjazdów nauczycieli i pracowników administracyjnych na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe
135
przyjazdów zagranicznych nauczycieli i pracowników na wykłady i szkolenia