ERASMUS+ APP

Aplikacja Erasmus+ App jest jednym z kluczowych rezultatów Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta Erasmusa. Osobom uczącym się w całej Europie oferuje:
– łatwy dostęp do informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez program Erasmus+;
– wsparcie podczas realizacji zagranicznej podróży

Funkcje Erasmus+ App:
– wskazówki krok po kroku jak podróżować, jak mieszkać poza domem (ogólne, specyficzne dla kraju i miasta)
– wskazówki i historie, którymi dzielą się uczestnicy programu,
– informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach i ludziach ze społeczności lokalnych,
– ustrukturyzowane informacje na temat istniejących programów Erasmus +
– interaktywne listy kontrolne z przewodnikiem krok po kroku przez cały okres mobilności
– integracja z umową o programie zajęć online
– integracja z internetową platformą wsparcia językowego OLS

    do pobrania online https://erasmusapp.eu

lub
do pobrania na telefon komórkowy z Google Play   i Apple App Store