Komunikat

Submissions for this form are closed.

Kontakt

Dział Projektów zajmuje się funkcjonowaniem Programu od strony administracyjnej przyjmuje i wydaje dokumenty, wypłaca granty, kontaktuje się z uczelniami partnerskimi

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 (pokój 172), 60-637 Poznań