Kontakt

Osoby zajmujące się Programem Erasmus+ w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

Sekcja Współpracy Międzynarodowej/ Biuro Erasmus+ zajmuje się funkcjonowaniem Programu od strony administracyjnej przyjmuje i wydaje dokumenty; przeprowadza kwalifikację kandydatów; nominuje zakwalifikowanych studentów do uczelni partnerskich; przygotowuje umowę z wyjeżdżającym; zleca wypłatę stypendium; gromadzi dokumentację potwierdzającą mobilność; przydziela licencje na językowe testy/ kursy OLS; wspiera i pomaga uczestnikom w sytuacjach problemowych.
 

Koordynator Uczelniany
nadzoruje funkcjonowanie programu na uczelni, organizuje spotkania informacyjne zatwierdza proces rekrutacji, przygotowuje i zatwierdza umowy inter-instytucjonalne oraz interweniuje w sytuacjach szczególnych
 

Koordynatorzy Wydziałowi
zatwierdzają wyjeżdżającym studentom wybór programu studiów na uczelni zagranicznej (Learning Agreement) lub program praktyki; pomagają w kontaktach z Dziekanem Wydziału w razie problemów z zaliczeniem mobilności; przeprowadzają spotkania informacyjne na Wydziałach; opiekują się przyjeżdżającymi studentami zagranicznymi na Wydziale.

 

Sekcja Współpracy Międzynarodowej / Biuro Erasmus+

mgr Joanna Pietrzak
e mail: joanna.pietrzak@up.poznan.pl    ; tel. 618487012
wyjazdy studentów na studia i praktyki, wyjazdy nauczycieli i pracowników UPP, kwalifikacja kandydatów; rozliczenia finansowe; ewidencjonowanie mobilności w systemie Beneficiary Mudule oraz Erasmus+ Dashboard

mgr inż. Aneta Dach
mail: aneta.dach@up.poznan.pl   ; tel. 618466194
przyjazdy do UPP zagranicznych studentów na studia i praktyki,przyjazdy nauczycieli i pracowników z uczelni partnerskich; umowy interinstytucjonalne w systemie Erasmus+ Dashboard

Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Kolegium Maximum, pokój 309

Koordynator Uczelniany

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH
Kat. Żywienia Zwierząt
ul. Wołyńska 33  e-mail: wlodzimierz.nowak@up.poznan.pl   tel. 618487235

Koordynatorzy Wydziałowi

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII

Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann
Kat. Genetyki i Hodowli Roślin
ul. Dojazd 11
email: janetta.niemann@up.poznan.pl   tel. 618487758

 

WYDZIAŁ LEŚNY I TECHNOLOGII DREWNA

dla kierunków studiów wcześniej realizowanych na WL
dr inż. Tomasz Najgrakowski
Kat. Urządzania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 C
e mail: tomasz.najgrakowski@up.poznan.pl tel.618487658

 

dla kierunków studiów wcześniej realizowanych na WTD

prof. dr hab. Magdalena Zborowska
Instytut Chemicznej Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 38/42
e mail: magdalena.zborowska@up.poznan.pl    tel.618487462

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

dla kierunku zootechnika
dr hab. inż. Marcin Pszczoła
Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
ul. Wołyńska 33
e-mail: marcin.pszczola@up.poznan.pl  tel. 618487214

 

dla kierunku weterynaria i biologia
dr Michał Majewski
Kat. Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
ul. Słoneczna 1, Złotniki
e mail michal.majewski@up.poznan.pl     tel.618466647

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio
Kat. Żywienia Człowieka i Dietetyki
ul. Wojska Polskiego 31
e mail: zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl  tel.618487336

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ
dr inż. Marta Lisiak-Zielińska
Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska
ul. Piątkowska 94 C
e mail: marta.lisiak@up.poznan.pl  tel.618466523

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
dr hab. Izabela Lipińska
Kat. Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28
e mail:  izabela.lipinska@up.poznan.pl tel.618466102