Inne projekty Erasmus+

Projekty Erasmus+ w ramach Akcji 2 i zarządzanych przez EACEA są koordynowane przez Dział Projektów.

Program Erasmus+ to nie tylko mobilność edukacyjna (Akcja 1). W ramach Programu można również realizować inne działania:

 • Akcja 2. Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i – w miarę możliwości – mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

Więcej informacji

 • Działania w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli

Wsparcie na realizację projektów w sektorze Szkolnictwa wyższego można uzyskać także w ramach konkursów organizowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w zakresie następujących działań:

 1. Działania Erasmus Mundus
 2. Sojusze na rzecz innowacji
 3. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym
 4. Działania Jean Monet

Więcej informacji

Oznaczenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  przydatne do składania wniosków: OID: E10208976, PIC: 999880463

 

SunRISE

Tytuł projektu ENCOURAGING training Skills in the fURniture and woodworking Industries through an innovative Simulation-basEd approach
Czas trwania projektu        

1.12.2019 - 30.11.2022

                                              

Kierownik projektu w UPP

dr Julia Lange, Kat. Meblarstwa, WLTD

Cel projektu Opracowanie nowej metodologii, dedykowanej uczniom oraz pracownikom branży drzewnej i meblarskiej, w celu podniesienia ich umiejętności i kompetencji. Opracowana gra będzie wykorzystywana na zajęciach przez nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego.
Rola UPP w projekcie lider
Partnerzy
 • Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Technologico del Muebley La Madara de La Region de Murcia, Hiszpania
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Polska
 • Centre de Difusio Technologica de la Fusta i del Moble de Catalunya, Hiszpania
 • Globalnet sp. Z.o.o, Polska
 • Innovawood Asbl, Belgia
 • N Noulas-D-Derpankis Ike, Grecja
Strona internetowa projektu http://www.encouragingsunrise.eu/

 

SYStem

Tytuł projektu Share Your Soils
Czas trwania projektu 01.10.2019-31.12. 2022
Kierownik projektu w UPP dr Łukasz Mendyk, Kat. Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, WROiB
Cel projektu

Ideą projektu jest stworzenie multimedialnego narzędzia edukacyjnego (międzynarodowych edukacyjnych mediów społecznościowych) do uczenia się klasyfikacji gleby (opisu morfologii i klasyfikacji gleb w oparciu o system WRB - World Reference Base for Soil Resources) i wymiany informacji potrzebnych do nauczania młodych ludzi urodzonych w czasach cyfrowych. Osiągnięcie celu głównego realizowane jest poprzez następujące zadania:

a) Przygotowanie aplikacji mobilnej on-line i off-line do opisu profilu glebowego w celach edukacyjnych,

b) zbieranie ujednoliconych danych glebowych opartych na WRB od użytkowników z całego świata,

c) przygotowanie Ilustrowanego Omnibusu klasyfikacji gleb,

d) ocena systemu WRB pod kątem zróżnicowanych warunków przyrodniczych krajów partnerskich,

e) przygotowanie instrukcji ćwiczeń z wykorzystaniem aplikacji SYStem i mediów społecznościowych w nauczaniu ukierunkowanym na edukację i rozrywkę.

f) ocena przygotowanego modułu edukacyjnego podczas warsztatów IP.

Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska LIDER
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska; 
 • Eesti Maaulikool, Estonia;
 • Universita Degli Studi Di Sassari, Włochy;
 • Universidad De Extremadura, Hiszpania;
 • Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Czechy;
 • Univerza V Ljubljani, Słowenia;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska;
 • Pecsi Tudomanyegyetem - University of Pecs, Węgry;
 • Latvijas Lauksaimniecibas Universitate, Łotwa
Strona internetowa projektu https://shareyoursoils.umk.pl/

 

UniClad

Tytuł projektu Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovarion and sustainability pronciples.
Czas trwania projektu 15.01.2020-14.01.2023
Kierownik projektu w UPP dr hab. Izabela Lipińska, Kat. Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, WE
Cel projektu

Tworzenie podstaw dla spójnego kształcenia naukowego od stopnia magistra do stopnia doktora w kontekście globalnych wyzwań.
Tworzenie nowego podejścia do badań doktoranckich w celu zapewnienia innowacji badawczych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Opracowanie mechanizmów niezbędnych do zbliżenia naukowców z tytułem doktora do potrzeb przedsiębiorstw.
Stymulowanie ścisłej współpracy z przemysłem w celu uświadomienia mu umiejętności i możliwości, jakie daje zatrudnienie doktorantów w przedsiębiorstwach oraz współpraca z przemysłem w modelach, które ich zdaniem będą z nim zgodne w zakresie badań.

Tworzenie klastrów.

Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Technology Faculty, Kauno kolegija - LIDER
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Valladolid University
 • ISLE – International network “Education for sustainable development”
 • Giessen University
 • Poznan University of Life Sciences
 • Agreenium /France/
 • Bila Tserkva national agrarian university
 • Zhytomyr national agro-ecological university
 • Kirovograd national technical university
 • Poltava state agrarian academy
 • Zaporizhya national university
 • Rivne national university of water and environmental engineering
 • Cluster “Food valley”
 • Institute  of Water  problems and Land Reclamation of National academy of agrarian science
 • Kharkiv national agrarian university
Strona internetowa projektu http://uniclad.net/

 

EQVEGAN

Tytuł projektu European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry.
Czas trwania projektu 1.12.2020 - 30.11.2023
Kierownik projektu w UPP prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio, Kat. Żywienia Człowieka i Dietetyki, WNoŻiŻ
Cel projektu

Zaprojektowanie i oferta innowacyjnych szkoleń dla profesjonalistów i studentów na poziomach od 4 do 7 EQF, w 7 językach (angielskim, chorwackim, fińskim, francuskim, polskim, portugalskim i tureckim)

-  stworzenie Portalu Umiejętności Zawodowych  (Skills Portal), który będzie zawierał bazę danych interesariuszy, sprawdzonych profili zawodowych oraz  praktyk

- opracowanie europejskiego systemu certyfikacji profilu zawodowego

- przygotowanie  wytycznych dot. uznawania na podstawie kwalifikacji sektorowych, promujące międzynarodową mobilność specjalistów i ich  wpływu na przemysł spożywczy UE.

Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal - LIDER
 • Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK), Finland
 • Poznan University of Life Sciences (PULS) , Poland
 • Technical Coordination Association for the Food Industry (ACTIA), France
 • Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) , Malta
 • ISEKI Food Association (IFA), Austria
 • Escola Profissional de Montemor-o-Velho (ADA), Portugal
 • Ankara University (AU), Turkey
 • Basque Association of Food Technologists (ACTAE), Spain
 • Faculty of Food Technology and Biotechnology of the University of Zagreb (FFTB) , Croatia
 • Ministry of Agriculture and Forestry (TAGEM), Turkey
 • Federation of Food and Drink Industry Association of Turkey (TGDF), Turkey
 • Syndesmos Ellinikon Viomichanion Trofinom Somateio (SEVT), Greece
 • Sihtasutus Kutsekoda (EQA), Estonia
Strona internetowa projektu https://eqvegan.eu/

 

Biologizacja

Tytuł projektu Biologizacja kluczem do zrównoważonego rolnictwa
Czas trwania projektu 01.12.2020 – 31.03.2022
Kierownik projektu w UPP dr Paweł Siemiński, Kat. Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, WE
Cel projektu Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie biologizacji rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą̨ krajach – Polska, Czechy i Słowacja z wykorzystaniem zasobów podmiotów gospodarczych prowadzących działalność́ rolniczą w skali rynku globalnego, bowiem taki jest zasięg działalności grupy kapitałowej. W tym wymiarze jest to jednocześnie przedsięwzięcie o charakterze innowacyjnym, w szczególności innowacji organizacyjnej w rozwiązywaniu doniosłego problemu gospodarczo-społecznego, które umożliwia realizację idei biologizacji rolnictwa w szerokim zakresie (tj. większej grupy krajów).
Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - LIDER
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • TOP Farms sp. z o. o.;
 • SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.;
 • SPEARHEAD CZECH, s.r.o.;
Strona internetowa projektu https://wes.up.poznan.pl/pl/erasmus_biologizacja

 

EDULAW

Tytuł projektu The Pathway to European Smart Education in the Agri-Environmental Law under the COVID-19 Crisis
Czas trwania projektu 1.04.2021-30.03.2023
Kierownik projektu w UPP dr hab. Izabela Lipińska, Kat. Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, WE
Cel projektu
 • organizacja szkoleń z zakresu prawa rolno-środowiskowego;
 • wymiana doświadczeń między państwami partnerskimi;
 • zwiększenie kompetencji cyfrowych, językowych i międzykulturowych nauczycieli i studentów;
 • stworzenie platformy dla edukacyjnej;
 • rozwój społeczno-edukacyjny i zawodowy UE w dziedzinie prawa rolno-środowiskowego
Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Slovak University of Agriculture in Nitra - LIDER
 • Sant’Anna School of Advanced Studies,
 • Polytechnic Institute of Leiria,
 • Poznań University of Life Sciences
 • Association of Agrarian and Environmental Lawyers, AGRENTA, 
 • Portuguese Association of Consumer Law,
 • Wielkopolska Agricultural Advisory Center
Strona internetowa projektu https://edulaw.uniag.sk/

 

VISYFARM

Tytuł projektu Viability of small farms managed by young farmers under new "farm-to-fork" strategy
Czas trwania projektu 01.12.2020-30.11.2023
Kierownik projektu w UPP Prof. UPP. Karolina Pawlak, Kat. Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, WE
Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelniami partnerskimi i organizacjami zawodowymi skupiającymi młodych rolników w zakresie innowacyjnych działań edukacyjnych służących zwiększeniu udziału małych gospodarstw zarządzanych przez młodych rolników w łańcuchach dostaw, a w rezultacie poprawie ich społeczno-ekonomicznego zrównoważenia. Koncepcja projektu ściśle koresponduje z założeniami strategii „od pola do stołu”, wprowadzonej przez Komisję Europejską jako element European Green Deal dla sektora rolnego, akcentującej wagę zrównoważonej produkcji rolnej, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju obszarów wiejskich i większej wartości dodanej pozostawianej na poziomie gospodarstw rolnych.

Wymiernym efektem realizacji projektu ma być: 1) stworzenie kodeksu dobrych praktyk współpracy w łańcuchu żywnościowym; 2) przygotowanie publikacji naukowych dotyczących sytuacji małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w krajach uczestniczących w projekcie, instrumentów pomocy publicznej dedykowanych tym podmiotom oraz rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wspieranie procesów integracji i form zespołowego działania małych gospodarstw rolnych; 3) stworzenie oprogramowania umożliwiającego ocenę ekonomicznych skutków implementacji określonych instrumentów polityki rolnej na poziomie gospodarstw rolnych; 4) stworzenie narzędzia ułatwiającego negocjowanie cen i zarządzanie gospodarstwem rolnym, działającego na zasadzie „wirtualnego rynku”, który pozwala na porównanie cen nakładów do produkcji rolnej i cen sprzedaży wytworzonych produktów w skali międzynarodowej.

Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Česká Zemědělská Univerzita v Praze - LIDER
 • Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre,
 • Společnost Mladých Agrárníků České Republiky,
 • Szegedi Tudományegyetem,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Vytauto Didziojo Universitetas,
 • Zdruzenie Mladych Farmarov na Slovensku – ASYF,
 • Związek Młodzieży Wiejskiej
Strona internetowa projektu https://visyfarm.pef.czu.cz/pl

 

Technodiversity

Tytuł projektu Technodiversity: Harmonising European education in forest engineering by implementing an e-learning platform to support adaptation and evaluation of forest operations
Czas trwania projektu 01.11.2021-31.03.2024
Kierownik projektu w UPP Prof. dr hab. Piotr S. Mederski, Kat. Użytkowania Lasu, WLD
Cel projektu Opracowanie platformy edukacyjnej on-line Technodiversity w celu poszerzenia wiedzy w zakresie projektowania i oceny procesów technologicznych pozyskiwania i zrywki drewna. Projektowanie procesów obejmuje dobór maszyn i urządzeń do pozyskiwania i zrywki drewna, których ocena odbywa się z wykorzystaniem szczegółowo opisanych kryteriów ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych. Ostatecznie proponowany kurs on-line będzie wsparciem w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu optymalnych procesów technologicznych pozyskiwania drewna w wybranych warunkach drzewostanowych w Europie.
Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Dresden University of Technology  - LIDER
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • National Research Council
 • Transilvania University of Brașov
 • University of Natural Resources and Life Sciences
 • Swedish University of Agricultural Sciences
 • University of Zagreb
 • Technological Institute FCBA
Strona internetowa projektu https://wtd.up.poznan.pl/en/page/technodiversity-harmonising-european-education-in-forest-engineering-by-implementing-an-e

ROBODIG

Tytuł projektu Digital support of educational methods in situations complicating practical training on CNC technologies in field of wood processing (ROBODIG)
Czas trwania projektu 01.02.2022 - 31.01.2024
Kierownik projektu w UPP dr inż. Bartosz Pałubicki,  Kat. Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, WLD
Cel projektu Stworzenie zestawu filmów instruktażowych skoncentrowanych na praktycznych aspektach obróbki drewna sterowanej numerycznie, mających służyć jako wsparcie w konwencjonalnym nauczaniu technik CNC.
Rola UPP w projekcie partner
Partnerzy
 • Mendel University in Brno  - LIDER
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Technical University of Zvolen
 • SPŠ Volyně
Strona internetowa projektu https://ldf.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/projekty-vzdelava...