Nauczyciele/ Wykłady

W ramach Programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mają możliwość zrealizowania wyjazdów do zagranicznych uczelni partnerskich, których celem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. Wyjazdy mogą łączyć prowadzenie zajęć oraz udział w szkoleniu podnoszącym umiejętności pedagogiczne lub w zakresie opracowywania programów nauczania.
Mobilność finansowana jest z budżetu programu, uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne (stypendium) wg  stawki zależnej od kraju wyjazdu oraz ryczał na koszty podróży.

Mobilności w roku akademickim 2022/2023 i 2023/2024 (umowa KA131_2022 aktywna 1.06.2022 – 31.07.2024)

Mobilności w roku akademickim 2021/2022 (umowa KA131_2021 aktywna 1.09.2021 – 31.10.2023)