LISTA UCZELNI PARTNERSKICH

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus+ można realizować tylko do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma podpisane umowy. Lista uczelni podlega zmianom - podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami lub rozszerzany jest zakres istniejącej współpracy, lecz zdarza się także, że kooperacja jest zawieszana (brak zainteresowania wymianą ze względu na profil danej uczelni lub ograniczenia językowe). Aby uzyskać akceptację proponowanego programu zajęć dydaktycznych sugerujemy kontakt z Jednostką (Katedrą), która może realizować podobne zagadnienia (na podstawie info na stronie uczelni partnerskiej) lub z IRO/ biurem Erasmus+.

Każda uczelnia ma przypisany swój kod Erasmusa - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma kod PL POZNAN04. Przy aplikowaniu należy posługiwać się właściwym kodem Erasmus.

W załączeniu lista uczelni partnerskich.