Pracownicy UPP na Erasmusie

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu chętnie wyjeżdżają na Erasmusa+. Nauczyciele akademiccy realizują swoje mobilności prowadząc zajęcia dydaktyczne w uczelniach zagranicznych w krajach programu (UE + stowarzyszone) oraz w krajach partnerskich (pozostałe). Natomiast pracownicy administracyjni, techniczni i niebędący nauczycielami akademickimi mogą wyjeżdżać na Erasmusa+ w celach szkoleniowych i podnosić swoje kompetencje zawodowe. Wszystkie wyjazdy pracowników dają nowe doświadczenia i pozwalają na zaimplementowanie  dobrych praktyk w naszej uczelni.

Ponadto relacje z mobilności nauczycieli UPP można zobaczyć i przeczytać również na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

3-10.03.2023 Algieria