Pracownicy / Szkolenia

W ramach Programu Erasmus+ pracownicy administracyjni i inni pracownicy nie prowadzący zajęć dydaktycznych mają możliwość zrealizowania wyjazdów do uczelni lub innych instytucji zagranicznych. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 
Mobilność finansowana jest z budżetu programu, uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne (stypendium) wg  stawki zależnej od kraju wyjazdu oraz ryczał na koszty podróży. 
 

Mobilności w roku akademickim 2022/2023 i 2023/2024 (umowa KA131_2022 aktywna 1.06.2022 – 31.07.2024)

Mobilności w roku akademickim 2021/2022 (umowa KA131_2021 aktywna 1.09.2021 – 31.10.2023)