PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem na praktykę należy:

  • dostarczyć do Biura Erasmus+ dokumenty potwierdzające przyjęcie przez zagraniczną instytucję przyjmującą czyli podpisany Learning agreement (część Before mobility) oraz ubezpieczenie (OC, NW i koszty leczenia szpitalnego); a także (jeśli dotyczy) deklarację green travel czy potwierdzenie z Działu Studiów do prawa do stypendium socjalnego
  • przesłać mailem dane bankowe do konta w EUR, na które zostanie przekazane stypendium (dokument do pobrania)
  • podpisać umowę finansową co najmniej na tydzień przed wyjazdem
  • wypełnić test językowy OLS

 

W trakcie wyjazdu należy:

  • przesłać mailem  do Biura Erasmus+ skan potwierdzenia przyjazdu (Confirmation of Attendance) w ciągu 1 tygodnia od daty rozpoczęcia zajęć
  • w przypadku uzyskania wyniku niższego niż B1 z testu językowego OLS – do aktywnego użytkowania licencji na kurs językowy OLS;
  • w przypadku zaistnienia sytuacji zwanej „siłą wyższą” i niemożności zrealizowania minimalnego czasu praktyki (60 dni) w instytucji zagranicznej   – do natychmiastowego zgłoszenia tego do Biura Erasmus+ w formie pisemnej
  • w przypadku chęci przedłużenia pobytu na praktyce powyżej 60 dni (mimo dofinansowania zerowego) do zgłoszenia tego faktu do Biura Erasmus+