PO POWROCIE

Po powrocie ze studiów należy:

  • dostarczyć do Sekcji Współpracy Międzynarodowej (SWM) oryginał Confirmation of Attendance maksymalnie miesiąc po powrocie;
  • złożyć (jeśli dotyczy) oświadczenie green travel wraz z załącznikami dokumentującymi podróż (bilety, rachunki za paliwo itp.)
  • dostarczyć do SWM  wykaz zdobytych ocen Transcript of Records w terminie najpóźniej do 30 września 2025, na podstawie którego, po otrzymaniu od Koordynatora przekonwertowanych ocen, SWM wnioskuje do Dziekana o zaliczenie semestru za granicą;
  • wypełnić ankietę online, do której link  zostanie przysłany mailem po zakończeniu pobytu zagranicą