LISTA UCZELNI PARTNERSKICH

Wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ można realizować tylko do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma podpisane umowy. Lista uczelni podlega zmianom - podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami lub rozszerzany jest zakres istniejącej współpracy, lecz zdarza się także, że kooperacja jest zawieszana (brak zainteresowania wymianą ze względu na profil danej uczelni lub ograniczenia językowe). Każda uczelnia ma swoje indywidualne terminy aplikacji oraz może wymagać dodatkowych dokumentów aplikacyjnych (oprócz OLA).

Każda uczelnia ma przypisany swój kod Erasmusa - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma kod PL POZNAN04. Przy aplikowaniu należy posługiwać się właściwym kodem Erasmus.

Aktualna lista uczelni partnerskich (umowy zaakceptowane przez obie strony).