STUDENCI NA STUDIA W UPP

W ramach Programu Erasmus+ realizowane są przyjazdy zagranicznych studentów na studia w UPP, a oferta dydaktyczna w języku angielskim publikowana jest w formie modułów. Studenci realizują przedmioty według programu zawartego w Learning Agreement for Study (OLA) w ciągu jednego semestru (minimum 2 miesiące) i są zobligowani do uzyskania 30 punktów ECTS.

Zagraniczna uczelnia wysyłająca studenta na studia musi być uczelnią partnerską UPP (konieczne podpisanie umowy bilateralnej z uczelnią macierzystą przyjeżdżającego studenta).

Student przyjeżdżający na UPP w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium z uczelni macierzystej. W związku z powyższym żadne świadczenia z funduszy UPP takiej osobie nie przysługują.

Procedura:

  1. Student zainteresowany odbyciem studiów na UPP jest nominowany przez swoją uczelnię macierzystą
  2. Student wypełnia Online Learning Agreement for Study (OLA), podpisany przez uczestnika mobilności oraz przedstawiciela Uczelni wysyłającej.
  3. LA jest analizowany przez Biuro Erasmus+ (aneta.dach@up.poznan.pl ) i zatwierdzany przez właściwego Koordynatora Erasmus+
  4. Biuro Erasmus+ wysyła studentowi list zapraszający oraz potwierdzony LA, a także rezerwuje miejsce w akademiku
  5. Na zakończenie mobilności, Biuro Erasmus+ wystawia studentowi dokument potwierdzający pobyt i Transcript of Records