STUDENCI NA PRAKTYKI W UPP

W ramach Programu Erasmus+ istnieje możliwość przyjmowania na praktyki zagranicznych studentów przez pracowników UPP. Praktyki odbywają się według programu opisanego w Learning Agreement for Traineeships (LA) i muszą trwać minimum 2 miesiące (60 dni).

W przypadku realizacji praktyk, zagraniczna uczelnia wysyłająca studenta nie musi być uczelnią partnerską UPP (nie jest konieczne podpisanie umowy bilateralnej z uczelnią macierzystą przyjeżdżającego gościa).

Student przyjeżdżający na UPP w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium z uczelni macierzystej. W związku z powyższym żadne świadczenia z funduszy UPP takiej osobie nie przysługują.

Procedura:

  1. Student zainteresowany odbyciem praktyk na UPP pod opieką konkretnego pracownika przesyła skan Learning Agreement for Traineeships (LA), podpisany przez uczestnika mobilności oraz przedstawiciela Uczelni wysyłającej do wybranego opiekuna z UPP. Obie strony uzgadniają terminy wizyty oraz program zajęć.
  2. Opiekun studenta przesyła skan LA do Biura Erasmus+ (aneta.dach@up.poznan.pl ).
  3. Biuro Erasmus+ wysyła studentowi list zapraszający oraz potwierdzony LA.
  4. Na zakończenie mobilności, Biuro Erasmus+ wystawia studentowi dokument potwierdzający pobyt i zrealizowanie praktyk w UPP.