PRACOWNICY W CELU ZREALIZOWANIA SZKOLENIA W UPP

W ramach Programu Erasmus+ istnieje możliwość przyjmowania gości z zagranicznych przez Jednostki UPP. Wizyty obcokrajowców są doskonałą okazją do naukowych dyskusji, wzajemnej wymiany umiejętności i wiedzy oraz prowadzą do rozwoju stron uczestniczących w projekcie. Procedura przyjmowania gości z zagranicy zależy od celu wizyty. Wizyta w celach szkoleniowych (STT) odbywa się według programu określonego w Staff Mobility Agreement for Training i prowadzi do podniesienia umiejętności i wiedzy oraz do rozwoju na drodze naukowej obu stron.

W przypadku realizacji szkoleń, zagraniczna uczelnia wysyłająca pracownika nie musi być uczelnią partnerską UPP (nie jest konieczne podpisanie umowy bilateralnej z uczelnią macierzystą przyjeżdżającego gościa).

Osoba przyjeżdżająca na UPP w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium z uczelni macierzystej. W związku z powyższym żadne świadczenia z funduszy UPP takiej osobie nie przysługują. Jeżeli zapraszająca Jednostka UPP chciałby otrzymać wsparcie niektórych działań z programu Erasmus+ w związku z wizytą gościa (np. zorganizowanie zwiedzania Poznania; upominki uczelniane lub lunch), należy zgłosić to mailem do Biura Erasmus+ oraz zaznaczyć we Wniosku na przyjęcie gościa z zagranicy (w pozycji inne) składanym do Sekcji Współpracy Międzynarodowej.

Procedura:

  1. Osoba zainteresowana odbyciem szkolenia na UPP przesyła skan Staff Mobility Agreement for Training (STT), podpisany przez uczestnika mobilności oraz przedstawiciela Uczelni wysyłającej do wybranej Jednostki UPP. Obie strony uzgadniają terminy wizyty oraz program zajęć, a kierownik Jednostki UPP zatwierdza program podpisem (jako instytucja przyjmująca).
  2. Jednostka UPP przesyła skan STT do Biura Erasmus+ (aneta.dach@up.poznan.pl ) oraz jednocześnie składa Wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy do Sekcji Współpracy Międzynarodowej.
  3. Biuro Erasmus+ wystawia dla gościa dokument potwierdzający pobyt i zrealizowanie szkolenia w UPP.