Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli 2019/2020 oraz 2020/2021

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (I PRZEDŁUŻENIEM PROJEKTU Z 2019/20), AKTUALNIE MOŻLIWE SĄ WYJAZDY NAUCZYCIELI FINANSOWANE Z  DWÓCH ODRĘBNYCH PROJEKTÓW:
1. z roku akademickiego 2019/2020 (osoby zakwalifikowane w listopadzie 2019)
2. z roku akademickiego 2020/2021 (w trakcie procedowania)

Finansowanie wyjazdów nauczycieli z wykładami

1. Pobyt nauczyciela w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy
a) 1 czerwca  2019 a 31 maja 2021 (dla projektu 2019/20) - realizacja minimum 4 dni robocze
b) 1 czerwca 2020 a 30 września 2021 (dla projektu 2020/2021) -realizacja  minimum 5 dni roboczych

 

Wysokość przyznanych UPP środków na wyjazdy dla nauczycieli (STA) wynosi 52.100 EUR  na realizację 44 wyjazdów (2019/20) oraz 39.520 EUR na realizację 32 wyjazdów (2020/2021).

Przekazanie wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie to zostanie wypłacone w formie zaliczki w sposób uzgodniony pomiędzy stronami: gotówka w € lub przelew na konto (zalecane – przelew na konto w euro).

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 4 dni robocze (2019/20) lub 5 dni roboczych (2020/21), bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych:

Kraje wchodzące w skład grupy

Dzienna wartość stypendium

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Pólnocna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 EUR

Koszty podróży

Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony)

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z uczelni przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Nie są wymagane rachunki za wyżywienie i noclegi. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie rzeczywiste odbycie przez uczestnika podróży, udokumentowane kartą pokładową, biletem autokarowym, kolejowym, innym środkiem transportu lub oświadczeniem o odbyciu podróży samochodem prywatnym.

Nauczyciele niepełnosprawni.

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Projektów.

Wyjazdy bez stypenium.

Osoby, które spełniają wymagane kryteria dot. realizowania mobilnosci, ale nie zostało im przyznane stypendnium, mają także  możliwość wyjazdu z wykładami w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając z własnych środków. Wyjazd ze stypendium zerowym odbywa sie na takich samych zasadach: podstawę stanowi Staff mobility agreement for Teaching,  musi trwać 4 /5 dni robocze i obejmować realizację 8 godzin zajęć lub 4 godziny zajęć oraz szkolenie, a także  dostarczenie po powrocie potwierdzenia pobytu oraz wypełnienia online ankiety stypendysty.