STREFA NAUCZYCIELA

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim UPP prowadzącym zajęcia dydaktyczne wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, czyli takich z którymi została podpisana umowa międzyuczelniana przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania.

 

Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy w roku akademickim 2019/20. Czas trwania naboru i składania zaakceptowanych przez uczelnie partnerskie Staff mobility Agreement (skan) upływa z dniem 25 listopada 2019.