STREFA NAUCZYCIELA

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim UPP prowadzącym zajęcia dydaktyczne wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, czyli takich z którymi została podpisana umowa międzyuczelniana przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania.

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, AKTUALNIE MOŻLIWE SĄ WYJAZDY NAUCYCIELI FINANSOWANE Z  DWÓCH ODRĘBNYCH PROJEKTÓW:
1. z roku akademickiego 2019/2020 (osoby zakwalifikowane w listopadzie 2019)
2. z roku akademickiego 2020/2021 (w trakcie procedowania)

Finansowanie wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1. Pobyt nauczyciela w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy
a) 1 czerwca  2019 a 30 września 2021 (dla projektu 2019/20) - realizacja minimum 4 dni robocze
b) 1 czerwca 2020 a 30 września 2022 (dla projektu 2020/2021) -realizacja  minimum 5 dni roboczych

Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 Czas trwania naboru i składania zaakceptowanych przez uczelnie partnerskie Staff mobility Agreement (skan) upływa z dniem 7 grudnia 2020.