Rekrutacja - STUDIA kraje partnerskie

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
 

Aktualnie w ramach realizowanych projektów KA107 (2018-2020 oraz 2019-2021) nie przewiduje sie wjazdów studentów do krajów partnerskich.