Wyjazd na praktyki - terminy

Jak wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus+?

TERMIN

DZIAŁANIE

DOKUMENTY

Październik / listopad

DOKTORANCI, przyszli ABOSOLWENCI kończący studia w lutym

Rejestracja online www.erasmusplus.up.poznan.pl

 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru (absolwenci)
 • list motywacyjny (doktoranci)
 • skan certyfikatów językowych
 • potwierdzenia uczestnictwa w kołach naukowych lub organizacjach studenckich
Listopad

Egzamin ustny w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski)

Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane e-mailem)

 
Grudzień
 • Szukanie miejsca praktyki
 • przygotowanie programu praktyki (LA)
 • konsultacje z Koordynatorem Wydziałowym
 • kontakt z instytucją przyjmującą
3 egzemplarze PODPISANE przez KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO
Learning Agrement (LA)

Styczeń

Wydziałowe Dni Erasmusa+
 

 

1 - 28 Luty

STUDENCI 1 I 2 STOPNIA, przyszli  ABSOLWENCI kończący studia w czerwcu

Rejestracja on-line

www.erasmusplus.up.poznan.pl

 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru
 • skan certyfikatów językowych
 • potwierdzenia uczestnictwa w kołach naukowych lub organizacjach studenckich

Marzec

Egzamin ustny w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski)

 

Marzec

Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane e-mailem)

 

Marzec / kwiecień / maj / czerwiec

 • Szukanie miejsca praktyki
 • przygotowanie programu praktyki (LA)
 • konsultacje z Koordynatorem Wydziałowym
 • kontakt z instytucją przyjmującą
 • 3 egzemplarze PODPISANE przez KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO i DZIEKANA:
  Learning Agrement (LA)

 

Czerwiec / Lipiec / sierpień

 • Kontakt z  DP
 • założenie konta bankowego w EUR / PLN (studenci niepełnosprawni);
 • podpisywanie umowy UPP – Student  
 • wypełnienie pierwszego testu OLS  
 • wypłata 1 raty stypendium
 • Ubezpieczenie NFZ  + OC i NW
 • zaakceptowany LA z potwierdzeniem instytucji przyjmującej
 • pierwszy test OLS
 • umowa ze studentem

Czerwiec / Lipiec / sierpień

Pobyt na praktyce

Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance)

Po powrocie

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów,
 • wypełnienie drugiego testu OLS
 • wypełnienie ankiety studenta Erasmus+
 • wypłata 2 raty stypendium
 • udział w Dniu Erasmusa+ jako absolwent Erasmusa
 • Potwierdzenie pobytu podpisane przez instytucję przyjmującą
 • ewentualne LA zmiany;
 • karta ewaluacyjna
 • opinia opisowa z instytucji przyjmującej
 • sprawozdanie z praktyki
 • drugi test OLS
 • ankieta studenta Erasmus+