Koordynatorzy Wydziałowi

Osoby uczestniczące w wyborze programu studiów na uczelni partnerskiej (Learning Agreement) oraz pomocne w kontaktach z Dziekanem Wydziału
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA, OGRODNICTWA I BIOINŻYNIERII
 
dla kierunków studiów wczesniej realizowanych na WRiB
Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann
Kat. Genetyki i Hodowli Roślin
ul. Dojazd 11
e mail: janetta.niemann@up.poznan.pl tel. 618487758
 
dla kierunków studiów wczesniej realizowanych na WOiAK
Prof. UPP dr hab. Maria Morozowska
Kat. Botaniki
ul. Wojska Polskiego 71 C
e mail: maria.morozowska@up.poznan.pl tel.618487700
 
WYDZIAŁ LEŚNY I TECHNOLOGII DREWNA
 
dla kierunków studiów wczesniej realizowanych na WL
dr inż. Tomasz Najgrakowski
Kat. Urządzania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 C
e mail: tomasz.najgrakowski@up.poznan.pl tel.618487658
 
dla kierunków studiów wczesniej realizowanych na WTD
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
Instytut Chemicznej Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 38/42
e mail: magdalena.zborowska@up.poznan.pl    tel.618487462
 
 
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH
dr hab.  inż. Marcin Pszczoła
Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
ul. Wołyńska 33 
e-mail: mbee@up.poznan.pl  tel. 618487214

 

 
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki
ul. Wojska Polskiego 31
e mail: zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl tel.618487336
 
 
 
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ
dr inż. Marta Lisiak-Zielińska
Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska
ul. Piątkowska 94 C
e mail: marta.lisiak@up.poznan.pl tel.618466523
 
 
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
dr hab. Izabela Lipińska
Kat. Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28
e mail: lipinska@up.poznan.pl tel.618466102