Strefa studenta

Universität Leipzig – D LEIPZIG01

Dojazd. Lipsk posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji miejskiej. Głównym środkiem transportu są tu tramwaje, którymi można punktualnie dojechać praktycznie w każde miejsce tego miasta. Jeśli chciałby się ktoś wybrać w podmiejskie okolice Lipska, może tam dojechać autobusem, a dalsze podróże, do sąsiednich miast, można odbyć koleją podmiejską. Jest wiele możliwości poruszania się po Lipsku. Najbardziej jednak preferowaną przez studentów jak i stałych mieszkańców, jest możliwość poruszania się rowerem. Lipsk posiada wiele ścieżek rowerowych, którymi szybko i bezpiecznie można dojechać do celu. Jazda rowerem jest tu tak powszechna, że można bez problemu kupić rower na aukcji internetowej bądź „pchlim targu” od osoby, która np. ukończyła już studia i opuszcza to miasto. Taki rower po pobycie można z łatwością odsprzedać. Wiele wydziałów Uniwersytetu w Lipsku znajduje się w centrum miasta, więc pojęcie „problem z dojazdem” praktycznie nie istnieje.

Zakwaterowanie. W kwestii znalezienia mieszkania, Uczelnia bardzo ułatwia zadanie. Jest możliwość ubiegania się o akademik, wystarczy wypełnić formularz internetowy poprawnie i na czas i czekać na odpowiedź. Wszystkie porady, terminy zgłoszeń, dokumenty, odpowiedzi na pytania przesyłane są e-mailowo lub zamieszczane na odpowiednich kontach uczelnianych. Krok po kroku Uczelnia pomaga z uporaniem się z formalnościami.
Istnieje również możliwość mieszkania w WG (mieszkaniu studenckim), ogłoszenia można znaleźć na specjalnych stronach internetowych znalezionych w wyszukiwarce.

Akademiki mają tu dobry standard, można ubiegać się o własny apartament lub o pokój w segmencie z łazienką i kuchnią. Każdy pokój jest jednoosobowy, przeważnie segmenty są dwupokojowe. Tak więc z korytarza wchodzi się do małych, kilkupokojowych mieszkanek. Ceny pokojów w akademiku są różne - zaczynają się od ok. 170 EUR. Pokoje w WG są stosunkowo droższe (od ok. 250 EUR). Uniwersytet w Lipsku posiada wiele akademików, jak i wiele mieszkań studenckich wystawionych jest tu pod wynajem.

Co studiować? Na Uniwersytecie w Lipsku, w ramach programu ERASMUS+, istnieje możliwość studiowania Medycyny Weterynaryjnej. Jest tu osobny kampus tego kierunku. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby krążenia po mieście w celu dotarcia na kolejne zajęcia. Znajdują się tu bardzo dobrze wyposażone w sprzęt medyczny kliniki, a osoby prowadzące zajęcia z chęcią dzielą się swoją ogromną wiedzą fachową. Istnieją pewne różnice programowe, jednak przy indywidualnym toku nauczania jest możliwość ułożenia zajęć tak, aby je zniwelować.

Co warto wiedzieć o tej uczelni? Wszystkie informacje dotyczące formalności, dokumentów jak i przebiegu studiów zamieszczone są na indywidualnych kontach internetowych każdego studenta, jak i przekazywane są drogą e-mailową. Jeśli dogłębnie przestudiuje się formularze, wiadomości i wnioski, nie powinno być żadnych niejasności.

Do kogo można się zwrócić o pomoc w razie potrzeby? Przede wszystkim pomoc można uzyskać od koordynatora wydziałowego. Istnieje również biuro współpracy z zagranicą – Akademische Auslandsamt, gdzie też można zwrócić się o pomoc. Funkcjonują też tu organizacje studenckie, takie, jak WILMA czy Buddy-Programme, które organizują spotkania studenckie i  wyjazdy integracyjne. Po zgłoszeniu się do Buddy-Programme, można otrzymać swojego "Buddy", studenta studiującego stale w Lipsku, który pomoże z formalnościami lub po prostu oprowadzi po mieście. Wszystkie te organizacje są prowadzone przez Uniwersytet.

Porad udziela: Hanna hwobsz@gmail.com

online linguistic support

OLS (Online Linguistic Support) czyli test biegłości językowej jest obowiązkowy do stosowania przez studentów realizujacych mobilność (wyjazdy na studia  lub praktyki) od dnia 1 stycznia 2015. Dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia) / roboczym (praktyki) jest jeden z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki.

Podawany do Działu Projektów adres e-mail studenta powinien być aktualny i poprawnie napisany, ponieważ za jego pośrednictwem jest wysłana informacja o sposobie logowania do OLS.

Brak wypełnionego początkowego i końcowego testu powoduje, że mobilność nie może zostać rozliczona.

OLS dla wyjeżdżającego studenta oznacza, że:

 • przed wyjazdem wypełnia obowiązkowy test początkowy biegłości językowej w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji z OLS.
 • po uzyskaniu wyniku testu, zainteresowanym studentom oraz obligatoryjnie tym, którzy uzyskani niższy wynik niż B1 zostanie przyznany udział w kursie językowym online wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej. Studentowi zostanie wtedy przyznana licencja na kurs on-line.
 • po przyznaniu licencji na kurs student otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą login i hasło dostępu do kursu. Jeśli student nie rozpocznie kursu w ciągiu 30 dni od dnia otrzymania zaproszenia, link dostępu staje się nieaktywny
 • uprzednio przyznana licencja na kurs nie może zostać wykorzystana przez inną osobę;
 • udział studenta w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli język komunikacji podczas mobilności będzie identyczny. Konieczne jest wtedy podanie innego adresu e mail;
 • pierwsze przypomnienie o wypełnieniu końcowego testu wysyłane jest automatycznie 15 dni przed zakończeniem okresu mobilności, podanym w profilu studenta w OLS, test należy wypełnić nie później niż 30 dni od pierwszego powiadomienia;
 • test można rozwiązać etapami, istotne jest aby go zapisać, co jest możliwe tylko po zakończeniu danej sekcji, potem nie można już do niej wrócić;
 • konto studenta jest aktywne przez 12 miesięcy od ostatniego logowania do platformy OLS.

 

Sekcje dotyczące kursu językowego on-line:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum:(nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
 • news;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line.

W załączeniu praktyczne wskazówki i informacje dla studentów korzystajacych z systemu OLS.

Kapitał mobilności

W programie Erasmus+ pojawiło się nowe pojęcie „kapitał mobilności”. Co to oznacza?

Program Erasmus+ dopuszcza wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.
 

Jak wyliczyć swój kapitał mobilności?

 • kapitał mobilności to po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
 • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
 • dla uczestników jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi 24 miesiące

 

Wyjazd na praktyki - terminy

Jak wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus+?

TERMIN

DZIAŁANIE

DOKUMENTY

Październik / listopad

DOKTORANCI, przyszli ABOSOLWENCI kończący studia w lutym

Rejestracja online www.erasmusplus.up.poznan.pl

 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru (absolwenci)
 • list motywacyjny (doktoranci)
 • skan certyfikatów językowych
 • potwierdzenia uczestnictwa w kołach naukowych lub organizacjach studenckich
Listopad

Egzamin ustny w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski)

Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane e-mailem)

 
Grudzień
 • Szukanie miejsca praktyki
 • przygotowanie programu praktyki (LA)
 • konsultacje z Koordynatorem Wydziałowym
 • kontakt z instytucją przyjmującą
3 egzemplarze PODPISANE przez KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO
Learning Agrement (LA)

Styczeń

Wydziałowe Dni Erasmusa+
 

 

1 - 28 Luty

STUDENCI 1 I 2 STOPNIA, przyszli  ABSOLWENCI kończący studia w czerwcu

Rejestracja on-line

www.erasmusplus.up.poznan.pl

 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru
 • skan certyfikatów językowych
 • potwierdzenia uczestnictwa w kołach naukowych lub organizacjach studenckich

Marzec

Egzamin ustny w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski)

 

Marzec

Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane e-mailem)

 

Marzec / kwiecień / maj / czerwiec

 • Szukanie miejsca praktyki
 • przygotowanie programu praktyki (LA)
 • konsultacje z Koordynatorem Wydziałowym
 • kontakt z instytucją przyjmującą
 • 3 egzemplarze PODPISANE przez KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO i DZIEKANA:
  Learning Agrement (LA)

 

Czerwiec / Lipiec / sierpień

 • Kontakt z  DP
 • założenie konta bankowego w EUR / PLN (studenci niepełnosprawni);
 • podpisywanie umowy UPP – Student  
 • wypełnienie pierwszego testu OLS  
 • wypłata 1 raty stypendium
 • Ubezpieczenie NFZ  + OC i NW
 • zaakceptowany LA z potwierdzeniem instytucji przyjmującej
 • pierwszy test OLS
 • umowa ze studentem

Czerwiec / Lipiec / sierpień

Pobyt na praktyce

Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance)

Po powrocie

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów,
 • wypełnienie drugiego testu OLS
 • wypełnienie ankiety studenta Erasmus+
 • wypłata 2 raty stypendium
 • udział w Dniu Erasmusa+ jako absolwent Erasmusa
 • Potwierdzenie pobytu podpisane przez instytucję przyjmującą
 • ewentualne LA zmiany;
 • karta ewaluacyjna
 • opinia opisowa z instytucji przyjmującej
 • sprawozdanie z praktyki
 • drugi test OLS
 • ankieta studenta Erasmus+

 

Wyjazd na studia - terminy

Jak wyjechać na studia w ramach Programu Erasmus+ ?

TERMIN

DZIAŁANIE

DOKUMENTY

1 Grudzień –
31 styczeń

Rejestracja on-line

www.erasmusplus.up.poznan.pl

 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru;
 • skan certyfikatów językowych,
 • potwierdzenia uczestnictwa
  w kołach naukowych lub organizacjach studenckich

Styczeń

Wydziałowe Dni Erasmusa+
 

 

Luty / marzec

Test pisemny/ustny w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski)
 

 

Marzec

Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane e-mailem)
 

 

Marzec / kwiecień

 • Przygotowanie programu studiów (LA) w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych uczelni partnerskich
 • konsultacje z Koordynatorem Wydziałowym

 

Kwiecień /maj / czerwiec

*terminy wysłania aplikacji do konkretnych uczelni są podane w pliku Lista uczelni partnerskich

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – wysyła Dział Projektów (DP)

3 egzemplarze PODPISANE przez Koordynatora Wydziałowego i Dziekana:
1. Learning Agrement (LA)
2. Transcript of Records (ToR)
3. aplikacja on-line
4. podanie o akademik
5. inne dokumenty wymagane przez poszczególne uczelnie

Lipiec / sierpień / wrzesień

Kontakt z uczelnią partnerską, ewentualne zmiany w programie studiów

 

Sierpień /wrzesień / październik

 • Kontakt z  DP;
 • założenie konta bankowego w EUR / PLN (studenci niepełnosprawni i z dodatkiem socjalnym);
 • podpisywanie umowy UPP – Student;  
 • wypełnienie pierwszego testu OLS;  
 • wypłata 1 raty stypendium
 • Ubezpieczenie NFZ  + OC i NW
 •  potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej,
 • zaakceptowany LA
 • pierwszy test OLS
 • umowa ze studentem

Sierpień /wrzesień / październik

Wyjazd na semestr zimowy

Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance)

Grudzień / styczeń

Dla zainteresowanych – przedłużenie na semestr letni

 • Wniosek do Dziekana podpisany przez Koordynatora Wydziałowego
 • nowy Learning Agreement

Styczeń / luty

Wyjazd na semestr letni

 • Kontakt z  DP;
 • założenie konta bankowego w EUR / PLN (studenci niepełnosprawni i z dodatkiem socjalnym);
 • podpisywanie umowy UPP – Student; 
 • wypełnienie pierwszego testu OLS; 
 • wypłata 1 raty stypendium
 • Ubezpieczenie NFZ  + OC i NW
 •  potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej,
 • zaakceptowany LA
 • pierwszy test OLS
 • umowa ze studentem

Po powrocie

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów
 •  wypełnienie drugiego testu OLS
 • wypełnienie ankiety studenta Erasmus+
 • wypłata 2 raty stypendium
 • udział w Dniu Erasmusa+ jako absolwent Erasmusa

 

Dokumenty

Studenci zakwalifikowani przygotowują 3 egzemplarze (podpisy oryginalne, nie skanowane) Learning Agreement for Traineeships, po jednym dla każdej ze stron (student, UPP, zagraniczna instytucja przyjmujaca). Po podpisaniu i uzyskaniu podpisu Koordynatora Wydziałowego, student wysyła samodzielnie skan do instytucjii przyjmującej, a po uzyskaniu akceptacji - do Działu Projektów (DP). Wyjeżdzjąc na praktykę student zabiera wszystkie 3 egzemplarze do oryginalnego podpisu przez stronę zagraniczną, która ma prawo do 1 egzemplarza, pozostałe dwa - przywozi do kraju, dzie 1 oddaje w DP.

 

Learning Agreement for Traineeships –  wyjeżdżający przy współpracy z Koordynatorem Wydziałowym wypełniają Learning agrement tabela A, który określa zadania do zrealizowania w czasie praktyki oraz ich powiązanie z kierunkiem studiów. Koordynator w tabeli B określa czy za zrealizowaną praktykę zostaną przyznane punkty ECTS lub czy praktyka zostanie tylko wpisana do suplementu do dyplomu lub Europass, a także określa warunki dot.ubezpieczenia.

Instytucja przyjmująca uzupełnia swoją część w tabeli C (The receiving organisation/enterprises), a zagraniczny opiekun praktykanta potwierdza to podpisem. Szczególnie istotne jest dokładne wypełnienie danych instytucji przyjmującej ze strony 1 Learning Agreement for Traineeships.

Pod tabelą C swoje podpisy składają: wyjeżdżający (trainee), Koordynator Wydziałowy jako Responsible person in the sending institution, a także zagraniczy opiekun praktyki jako Responsible person in Receiving instituton.

Wypełniając Learning agreement należy kliknąć w nagłówek tak, aby w prawym górnym rogu wpisać swoje nazwisko – dzięki temu na każdej stronie dokumentu będzie informacja kogo dokument dotyczy.

Realizacja wyjazdu może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez studenta pisemnej akceptacji (podpisany Learning Agreement for Traineeships) ze strony uczelni partnerskiej / instytucji zagranicznej oraz po podpisaniu indywidualnej umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Umowa studenta/doktoranta/absolwenta z UPP - szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w instytucji zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+. Stypendium będzie przekazane studentowi na indywidualne konto bankowe prowadzone w EURO / lub w PLN (dla studentów niepełnosprawnych i ze stypendiu socjalnym), dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto i e mailem podać dane bankowe Działowi Projektów.

Ubezpieczenie - każdy stypendysta jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w instytucji zagranicznej. Nie zapominajcie także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy praktyki.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  Prorektor  powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Koordynatorzy Wydziałowi, wybrani pracownicy Studium Języków Obcych (lektorzy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego oraz hiszpańskiego).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka obcego zgodna z wymogami uczelni/ instytucji przyjmującej na poziomie B2.

Wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd  odbywa się do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa / firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Kandydaci na wyjazdy na praktyki rejestrują się on-line na stronie internetowej  w wyznaczonym terminie, podając średnią za ostatni zaliczony semestr, która jest weryfikowana przez Dział Projektów we właściwym dziekanacie.  

Studenci posiadający certyfikat językowy  oraz dodatkowe osiągnięcia czy kwalifikacje, mogą uzyskać wyższą punktację załączając skany właściwych dokumentów do formularza on-line przy rejestracji.

W ciągu roku akademickiego przewidywane są co najmniej dwa odrębne terminy rekrutacji na praktyki:
- w PAŹDZIERNIKU/ LISTOPADZIE dla doktorantów i przyszłych absolwentów - studentów kończących studia w połowie roku akademickiego (termin realizacji wyjazdu w ciągu całego roku akademickiego)
- w LUTYM dla  studentów i przyszłych absolwentów - studentów kończących studia w czerwcu (termin realizacji wyjazdu w okresie letnim).     

Egzamin z wybranego języka obcego składający się z części ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych. Językami, z których będą  organizowane egzaminy są: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski.

Certyfikat językowy (wystawiony przez uprawnioną instytucję po zdaniu państwowego egzaminu) z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata) z oceną dobrą lub wyższą, potwierdzający znajomość  języka obcego na poziomie co najmniej B2, po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do uzyskania przez  kandydata maksymalnej liczby punktów. Zaświadczenia ze szkół językowych lub certyfikaty o zrealizowanym kursie językowym nie będą uznawane.

Uzyskanie z egzaminu językowego mniejszej liczby punktów niż 5 na 10 dyskwalifikuje kandydata.   

O miejscu  na  liście rankingowej decyduje całkowita liczba punktów zebrana przez kandydata  na  którą składa się:
- znajomość  języka obcego – max 10 punktów,
- potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z ostatniego  zaliczonego semestru  - max 8 punktów

3,0 - 3,24 (1 punkt)
3,25 - 3,49 (2 punkty)
3,5 -3,69  (3 punkty)
3,7 - 3,99 (4 punkty)
4,0 - 4,24 (5 punktów)
4,25 - 4,49 (6 punktów)
4,5 - 4,74 (7 punktów)
4,75 – 5,0 (8 punktów)

- w przypadku DOKTORANTÓW (zamiast średniej ocen z ostatniego semestru) - list motywacyjny - max 5 punktów

- ponadprzeciętna aktywność kandydata potwierdzona stosowanymi dokumentami  (działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich; udział w konferencjach; wolontariat itp.) - max 3 punkty

Studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie mogą być traktowani priorytetowo w kwalifikacji na wyjazdy w ramach Erasmus+.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną studentów zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Lista rezerwowa obejmuje kandydatów którzy  pozytywnie zdali egzamin języka obcego,  jednak  ich średnia ocen jest  mniejsza niż 4 punkty

Na podstawie protokołu Komisji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Projektów pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy MIędzynarodowej składane w Dziale Projektów  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy MIędzynarodowej jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z listy rezerwowej wg liczby uzyskanych punktów.

W przypadku dostępności środków zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja.

 Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+  przed wyjazdem jest zobowiązany:

- zaliczyć poprzedni semestr przed realizacją praktyki (w przypadku absolwenta obronić pracę dyplomową, magisterską),

- uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeship (wyjeżdżający - instytucja przyjmująca – uczelnia)

- złożyć w Dziale Projektów inne wymagane przed wyjazdem dokumenty (zaakceptowane przez Dziekana podanie o wyjazd na praktykę, kopia ubezpieczenia, nr rachunku bankowego)
- podpisać umowę pomiędzy praktykantem (studentem/doktorantem/ absolwentem) a UPP.

 

Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni z udokumentowanym orzeczeniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.  W tym celu należy złożyć wniosek do Działu Współpracy z Zagranicą (dostępny w zakładce DOKUMENTY). Wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję, w skład której wchdzą: Koordynator Uczelniany, Pełnomocnik Rektora ds Osób Niepełnosprawnych, pracownik Działu Studiów i Spraw Studenckich.

We wniosku o dodatkowe dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia , określenia przewidywanych wydatków oraz podania źródła, na podstawie którego kwota została skalkulowana. Jeśli Uczelnia będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, będzie żądać od uczestnika uzasadnienia w postaci zaświadczenia lekarskiego.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię / instytucję przyjmującą nastąpi w poniższych sytuacjach:

1. niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności

2. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszące (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny)  jako kwota ryczałtowa uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

3. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczetnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

4. niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu / podczas pracy w instytucji przyjmującej (np. koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).

5.niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy).

6. niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty ubezpieczenia).

7. niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności bez których wyjazd nie mógłby się odbyć (wymagane udokumentowanie w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. Uczestnik zostanie poinformowany jakiego typu dokumenty są wymagane.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych będą wypłacane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) w PLN. W roku akademickim 2019/2020 stawki wynoszą:

 

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STUDIA
miesięczna stawka stypendium

w PLN

PRAKTYKI
miesięczna stawka stypendium

w PLN

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2139

2567
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1935 2353
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1711 2139

 

Strony

Subskrybuj RSS - Strefa studenta