Kapitał mobilności

W programie Erasmus+ pojawiło się nowe pojęcie „kapitał mobilności”. Co to oznacza?

Program Erasmus+ dopuszcza wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.
 

Jak wyliczyć swój kapitał mobilności?

  • kapitał mobilności to po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
  • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
  • dla uczestników jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi 24 miesiące