Jestem absolwentem - czy też mogę wyjechać?

W programie Erasmus+ absolwenci szkół wyższych mogą wyjechać na praktykę lub staż zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

O wyjazd tego typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.

Długość pobytu na praktyce/stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd (jeżeli limit mobilności już został przez daną osobę wyczerpany, nie może ona skorzystać z tej  możliwości, np. w przypadku gdy pobyt za granicą osoby studiującej na studiach II stopnia wynosił łącznie 12 miesięcy).

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo - badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (czyli w kraju programu).

Praktyka powinna być związana z dziedziną ukończonych studiów.