Wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych i dydaktyczno-szkoleniowych

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO APLIKOWANIA NA WYJAZDY ERASMUS+
W RAMACH PROJEKTU 2021 - 2023.

TERMIN REJESTRACJI UPŁYWA 15.12.2021.

Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni partnerskiej (8 h) lub prowadzenie zajęć (4 h) połączone z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: STYCZEŃ 2022 - PAŹDZIERNIK 2023

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO wraz z podpisanym załącznikiem. Zgłoszenie powinno zawierać:

- datę mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),

- rodzaj mobilności

- wybraną uczelnię partnerską

- wybraną dziedzinę akademicką (kod ISCED)

- załącznik w formie skanu Staff Mobility for Teaching Agreement (podpisane przez aplikującego oraz przedstawiciela uczelni zagranicznej).

Szczegółowe zasady, finansowanie oraz niezbędne aktualne dokumenty dostępne są w załączonych poniżej plikach.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY jest tu - przygotuj skan podpisanego przez siebie i przyjmujacego STA, wypełnij formularz i załącz skan (kliknij wyślij załacznik) i  WYŚLIJ zgłoszenie