Wyjazd na studia - terminy

Jak wyjechać na studia w ramach Programu Erasmus+ ?

TERMIN

DZIAŁANIE

DOKUMENTY

1 Grudzień –
31 styczeń

Rejestracja on-line

www.erasmusplus.up.poznan.pl

 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru;
 • skan certyfikatów językowych,
 • potwierdzenia uczestnictwa
  w kołach naukowych lub organizacjach studenckich

Styczeń

Wydziałowe Dni Erasmusa+
 

 

Luty / marzec

Test pisemny/ustny w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski)
 

 

Marzec

Ogłoszenie listy kandydatów (powiadomienie przesłane e-mailem)
 

 

Marzec / kwiecień

 • Przygotowanie programu studiów (LA) w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych uczelni partnerskich
 • konsultacje z Koordynatorem Wydziałowym

 

Kwiecień /maj / czerwiec

*terminy wysłania aplikacji do konkretnych uczelni są podane w pliku Lista uczelni partnerskich

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – wysyła Dział Projektów (DP)

3 egzemplarze PODPISANE przez Koordynatora Wydziałowego i Dziekana:
1. Learning Agrement (LA)
2. Transcript of Records (ToR)
3. aplikacja on-line
4. podanie o akademik
5. inne dokumenty wymagane przez poszczególne uczelnie

Lipiec / sierpień / wrzesień

Kontakt z uczelnią partnerską, ewentualne zmiany w programie studiów

 

Sierpień /wrzesień / październik

 • Kontakt z  DP;
 • założenie konta bankowego w EUR / PLN (studenci niepełnosprawni i z dodatkiem socjalnym);
 • podpisywanie umowy UPP – Student;  
 • wypełnienie pierwszego testu OLS;  
 • wypłata 1 raty stypendium
 • Ubezpieczenie NFZ  + OC i NW
 •  potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej,
 • zaakceptowany LA
 • pierwszy test OLS
 • umowa ze studentem

Sierpień /wrzesień / październik

Wyjazd na semestr zimowy

Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance)

Grudzień / styczeń

Dla zainteresowanych – przedłużenie na semestr letni

 • Wniosek do Dziekana podpisany przez Koordynatora Wydziałowego
 • nowy Learning Agreement

Styczeń / luty

Wyjazd na semestr letni

 • Kontakt z  DP;
 • założenie konta bankowego w EUR / PLN (studenci niepełnosprawni i z dodatkiem socjalnym);
 • podpisywanie umowy UPP – Student; 
 • wypełnienie pierwszego testu OLS; 
 • wypłata 1 raty stypendium
 • Ubezpieczenie NFZ  + OC i NW
 •  potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej,
 • zaakceptowany LA
 • pierwszy test OLS
 • umowa ze studentem

Po powrocie

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów
 •  wypełnienie drugiego testu OLS
 • wypełnienie ankiety studenta Erasmus+
 • wypłata 2 raty stypendium
 • udział w Dniu Erasmusa+ jako absolwent Erasmusa