Wydziałowy Dzień Erasmus+ na WRiB - 28 stycznia 2020 godz. 11.45