Tłumaczenia nazw przedmiotów - pomoc w przygotowaniu Transcript of Records - wyjazd na studia

Tu można pobrać tłumaczenia na język angielski nazw przedmiotów realizowanych na różnych kierunkach w UPP. Nazwy te powinny zostac wpisane w dokument Transcript of Records, który wypełniają wszyscy aplikujący na wyjazdy na studia.

W Transcript of Records wpisuje się tylko te przedmioty które zostały przez zrealizowane od pierwszego roku studiów do chwili obecnej i zakończyły się egzaminem i oceną

W pierwszej kolumnie prosze wpisac liczbę porządkową, a drugiej - nazwę przedmiotu, w trzeciej czas trwania przedmiotu, w czwartej - ocenę w skali polskiej, w piątej - ocenę w skali ECTS (A-FX wg wskazówek zamieszczonych na stronie  dokumentu), w szóstej - liczbę uzyskanych punktów ECTS za ten przedmiot.

Nazwy przedmiotów przyporządkowane są wg podziału na 8 Wydziałów.