Rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu nauczania w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy nauczycieli akademickich do aplikowania na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania.

Zasady realizacji wyjazdów oraz sposób finansowania i wymagane dokumenty są dostępne w zakładce  STREFA NAUCZYCIELA

Termin składania do DWZ  podpisanych przez uczelnie partnerskie skanów dokumentu  Staff Mobility Agreement for Teaching  to 25 listopada 2019.

W konkursie biorą udział tylko kompletne aplikacje:

- przesłane na aktualnym formularzu 2019/20

- realizowane z uczelnią partnerską UPP (lista uczelni )

- z podaną datą mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),

- podanym językiem obcym, w którym będzie realizowana mobilność,

- podaną dziedziną akademicką

- zaznaczoną grupą odbiorców,

- podpisane przez wyjeżdżającego oraz podpisane i opieczętowane przez stronę zagraniczną.