Rekrutacja na wyjazdy nauczycieli akademickich w roku 2020/2021 (prowadzenie zajęć)

Zapraszamy nauczycieli akademickich do aplikowania
na wyjazdy Erasmus+ w roku 2020/2021.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania
i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz
w zakresie opracowywania programów nauczania.

Zasady realizacji wyjazdów oraz sposób finansowania i wymagane dokumenty są opisane w zakładce  NAUCZYCIEL

Termin składania zgłoszeń (skan Staff Mobility Agreement for Teaching) wyłącznie drogą elektroniczną na adres joanna.pietrzak@up.poznan.pl to 7 grudnia 2020.

W konkursie biorą udział tylko kompletne aplikacje:
- wypełnione w aktualnym formularzu 20202/2021
- realizowane z uczelnią partnerską UPP (lista uczelni )
- z podaną datą mobilności (5 dni roboczych bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- okreslonym językiem obcym, w którym będą prowadzone zajęcia
- podaną dziedziną akademicką (kod
ISCED)
- zaznaczoną grupą odbiorców,
- podpisane przez aplikującego oraz podpisane przez uczelnię zagraniczną.