REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW (studentów kończących studia w czerwcu 2018) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Przyszłych absolwentów (studentów kończących studia w czerwcu 2018) zainteresowanych wyjazdami na praktyki w roku akademickim 2017/2018 informujemy, że rejestracja online jest aktywna od 1 lutego do 28 lutego 2018.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ilość punktów (10) z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego, jednak do egzaminu należy przystąpić.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

Możliwy termin  realizacji: od czerwca 2018 w ciągu 12 miesięcy od obrony

Czas trwania praktyki:  2 miesiące