Nauczyciele niepełnosprawni

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Współpracy z Zagranicą oraz wypełnic stosowny wniosek (do pobrania w zakładce DOKUMENTY).