Kwalifikacja na wyjazdy na studia w roku 2018/ 19 - egzamiy ustne z języka hiszpańskiego (poziom podstawowy)

Informujemy, że termin egzaminu ustnego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym  dla osób, które chcą wyjechać do Hiszpanii to środa 7 marca 2018 w godz. 12.30 – 14 pokój 804 Kolegium Maximum. Egzaminuje dr Krzysztof Różański (krzysztof.rozanski@up.poznan.pl ).

W załączeniu lista wg kolejności alfabetycznej.

lp

Imię

Nazwisko

Wydział

Kierunek

1

Martyna

Bochonko

WL

leśnictwo

2

Magdalena

Hańćkowiak

WRiB

Ochrona Środowiska

3

Jan-Mikołaj

Hayles

WNoŻiŻ

dietetyka

4

Dominika

Milczarek

WNoŻiŻ

technologia żywności i żywienie człowieka

5

Wiktoria

Ratajczyk

WNoŻiŻ

technologia żywności i żywienie człowieka

6

Magdalena

Szabłowska

WNoŻiŻ

technologia żywności i żywienie człowieka