Kwalifikacja na wyjazdy na praktyki w roku 2017/ 18 - egzaminy ustne z języka angielskiego

Informuję że ustne egzaminy z języka angielskiego kwalifikujące na wyjazd na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 (czerwiec – wrzesień) dla studentów 1 i 2 stopnia oraz przyszłych absolwentów kończących studia w czerwcu odbędą się w dniach:

Wtorek 6 marca 2018 w godz. 8.30 – 9.30 oraz 10.45 – 14

Środa 7 marca 2018 w godz. 11.30-13 oraz 14-15

Czwartek 8 marca 2018 w godz. 11.30 -13 oraz 14.45 -16.45

Piątek 9 marca 2018 w godz. 11.30-12.30

Poniedziałek 12 marca 2018 w godz. 11.15 -13.15

Szczegółowe przyporządkowanie osób do konkretnych terminów oraz numery sal - w załaczeniu.