Kraje partnerskie

Współpraca z krajami partnerskimi (projekt KA107).

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu lecz również z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego uczelnia musi złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować takie rodzaje mobilności jak:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Aby móc realizować projekt, uczelnia z kraju partnerskiego musi zobowiązać się do przestrzegania standardów jakościowych obowiązujących w programie Erasmus+ poprzez podpisanie umowy o współpracy z uczelnią polską (UPP). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia polska (kraj programu) wnioskuje o środki na wypłaty stypendiów dla wszystkich uczestników mobilności (wyjeżdżających i przyjeżdżających) oraz odpowiada za jakościową realizację projektu wymiany, w tym również za przestrzeganie wymogów Karty Erasmusa przez uczelnie partnerskie KA107.

Wnioski o finansowanie projektu współpracy z krajami partnerskimi na dany rok akademicki składane są raz w roku (najczęściej na początku lutego) do polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Podstawą wniosku jest szczegółowe udzielenie odpowiedzi na 4 pytania jakościowe opracowywane odrębnie dla każdego kraju partnerskiego. Jednostki UPP zainteresowane współpracą w ramach projektów KA107 są zobowiązane do przygotowania informacji pozwalających opracować wniosek od strony merytorycznej.

Budżet na wymianę studentów i pracowników z krajami partnerskimi jest znacznie ograniczony w porównaniu z budżetem przeznaczonym na mobilność z krajami programu (projekt KA103). Mobilność KA107 podlega ponadto określonym zasadom formalno-finansowych i realizowana jest w bardziej usztywniony sposób, niż ma to miejsce w ramach akcji KA103 (np. brak możliwości swobodnego przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi krajami).

Jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zainteresowane podjęciem współpracy z uczelniami z krajów partnerskich w ramach akcji KA107 proszone są o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą najpóźniej do 15 stycznia danego roku, w którym zamierzają wnioskować o finansowanie

 

Aktualnie realizowane projekty z krajami partnerskimi: 

Projekt na rok akademicki 2018/19 i 2019/20 (umowa 26 miesięczna 1.06.2018- 31.07.2020)

Kraje partnerskie: AZERBEJDŻAN, GRUZJA

Wydział Leśny oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja

 

Projekt na rok akademicki 2019/20 i 2020/21 (umowa 24 miesięczna 1.08.2019- 31.07.2021)

Kraje partnerskie: KANADA, UKRAINA, USA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Wydział Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
East Carolina University, Greenville, USA

 

Zakończone projekty z krajami partnerskimi:

Projekt na rok akademicki 2016/17 i 2017/18 (umowa 26 miesięczna 1.06.2016 - 31.07.2018)

Kraje partnerskie: AZERBEJDŻAN, GRUZJA

Wydział Leśny
Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja

Projekt na rok akademicki 2017/18 i 2018/19 (umowa 26 miesięczna 1.06.2017 - 31.07.2019)

Kraje partnerskie: BOŚNIA I HERCEGOWINA, ROSJA, SERBIA, UKRAINA

Wydział Leśny
University of Sarajevo, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkuck, Rosja
University of Belgrade, Belgrad, Serbia

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT), Odessa, Ukraina

Wydział Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poltava State Agrarian Academy (PSAA), Połtawa, Ukraina