Koordynatorzy Wydziałowi

Osoby uczestniczące w wyborze programu studiów na uczelni partnerskiej (Learning Agreement) oraz pomocne w kontaktach z Dziekanem Wydziału
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
dr hab. Janetta Niemann
Kat. Genetyki i Hodowli Roślin
ul. Dojazd 11
e mail: niemann@up.poznan.pl tel. 618487758
 
WYDZIAŁ LEŚNY
dr inż. Tomasz Najgrakowski
Kat. Urządzania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 C
e mail: tomasz.najgrakowski@up.poznan.pl tel.618487658
 
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
dr hab. Maria Morozowska
Kat. Botaniki
ul. Wojska Polskiego 71 C
e mail: maria.morozowska@up.poznan.pl tel.618487700
 
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH
dr hab.  inż. Marcin Pszczoła
Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
ul. Wołyńska 33 
e-mail: mbee@up.poznan.pl  tel. 618487214

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
Instytut Chemicznej Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 38/42
e mail: magdalena.zborowska@up.poznan.pl    tel.618487462

 
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki
ul. Wojska Polskiego 31
e mail: zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl tel.618487336
 
 
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
prof. UPP dr hab. Klaudia Borowiak
Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska
ul. Piątkowska 94 C
e mail: klaudia.borowiak@up.poznan.pl tel.618466523
 
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
dr Izabela Lipińska
Kat. Zarządzania i Prawa
ul. Wojska Polskiego 28
e mail: lipinska@up.poznan.pl tel.618466102