Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Pracownicy wyjeżdżający w celach szkoleniowych otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

a) wysokość dofinansowania (wsparcie indywidualne):
projekt na lata 2018-2020: 7 x 180 EUR= 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),
projekt na lata 2019-2021: 7 x 180 EUR= 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

b) wysokość dofinansowania na podróż – ryczałt  (wg kalkulatora odległości):

Kraj docelowy

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

Azerbejdżan

360 EUR

Gruzja

360 EUR

USA 820 EUR
Kanada 1500 EUR
Ukraina 275 EUR

 

Podstawą do wypłaty dofinansowania jest podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Okres pobytu pracownika w uczelni partnerskiej to 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt).

Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.