Egzamin pisemny (2 termin) / Written English exam (2 term)

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zakaz wstępu do budynków Uczelni, data egzaminu pisemnego (2 termin) została przełożona na połowę kwietnia 2020. Dokładny termin zostanie podany po 13 kwietnia 2020.

Due to the epidemiological threat and the ban on entering the university buildings, the date of the written exam was postponed to mid-April.
The exact date will be announced after April 13, 2020.