Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zakaz wstępu do budynków Uczelni, egzamin pisemny (2

W związku z zawieszeniem zajęć i zaleceniom ograniczenia kontaktów osobistych, ustne egza...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności studentów, na spotkani

W serwisie

Program Erasmus+ oferuje studentom            

O Programie Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym...

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim UPP prowadzącym zajęcia...

O programie

lip 11 0 By admin

Karta ECHE Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

...

lip 11 0 By admin

Tu można pobrać ulotkę do samodzielnego druku

lip 11 0 By admin

Tu można pobrać ulotkę do samodzielnego druku

...