FACULTY COORDINATORS

FACULTY OF AGRONOMY AND BIOENGINEERING

dr inż. Janetta Niemann

Kat. Genetyki i Hodowli Roślin

ul. Dojazd 11 e-mail: niemann@up.poznan.pl

tel. 0048 61 8487758

 

FACULTY OF FORESTRY

dr inż. Tomasz Najgrakowski

Kat. Urządzania Lasu

ul. Wojska Polskiego 71 C e-mail: dentomn@up.poznan.pl

tel.0048 61 8487658

 

FACULTY OF HORTICULTURE AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

dr hab. Maria Morozowska

Kat. Botaniki

ul. Wojska Polskiego 71 C e-mail: mariamor@up.poznan.pl

tel.0048 61 8487700

 

FACULTY OF WOOD TECHNOLOGY

dr hab. Magdalena Zborowska

Instytut Chemicznej Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 38/42 e-mail: mzbor@up.poznan.pl

tel.0048 61 8487462

 

FACULTY OF FOOD SCIENCE AND NUTRITION

dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki
ul. Wojska Polskiego 31/33
e mail: magdalena.matyasik@up.poznan.pl
tel.0048618466204

 

FACULTY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SPATIAL MANAGEMENT

dr hab. Klaudia Borowiak

Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Piątkowska 94 C e-mail: klaudine@up.poznan.pl

tel.0048 61 8466523

 

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

dr Izabela Lipińska

Kat. Zarządzania i Prawa

ul. Wojska Polskiego 28 e-mail: lipinska@up.poznan.pl

tel.0048 61 8466102

 

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AND ANIMAL SCIENCES

dr inż. Marcin Pszczoła

Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

ul. Wołyńska 33,  e-mail: mbee@up.poznan.pl

tel.0048 61 8487214